99+ Thuật Ngữ SEO và Định Nghĩa bạn nên biết

Thuật ngữ SEO

Thuật ngữ technical SEO

Technical SEO là một phần quan trọng của SEO, tập trung vào việc đảm bảo rằng trang web của bạn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của các công cụ tìm kiếm. Các yếu tố quan trọng của Technical SEO bao gồm:

 • Cấu trúc trang web: Cấu trúc trang web của bạn cần được tổ chức hợp lý để giúp các công cụ tìm kiếm hiểu nội dung của bạn và cách các trang của bạn liên quan với nhau.
 • Tối ưu hóa thẻ meta: Thẻ meta là các thẻ HTML cung cấp thông tin về các trang của bạn cho các công cụ tìm kiếm. Tối ưu hóa thẻ meta của bạn sẽ giúp các công cụ tìm kiếm hiểu nội dung của bạn và xếp hạng trang của bạn cao hơn cho các truy vấn tìm kiếm có liên quan.
 • Tối ưu hóa URL: URL của các trang của bạn nên ngắn gọn, dễ hiểu và chứa từ khóa chính của trang.
 • Tốc độ trang: Tốc độ tải trang là một yếu tố quan trọng trong SEO. Trang tải càng nhanh càng tốt cho người dùng và các công cụ tìm kiếm.
 • Tối ưu hóa hình ảnh: Hình ảnh trên trang web của bạn nên có tên tệp và thẻ alt phù hợp.
 • Tối ưu hóa nội dung: Nội dung của trang web của bạn nên chất lượng cao, độc đáo và có liên quan đến các từ khóa bạn đang nhắm mục tiêu.
 • Canonical URL: Một URL canonical là một URL duy nhất được sử dụng để đại diện cho một trang cụ thể.
 • Indexing: Indexing là quá trình các công cụ tìm kiếm thu thập và lập chỉ mục các trang web.
 • Crawling: Crawling là quá trình các công cụ tìm kiếm khám phá các trang web để tìm các trang mới để lập chỉ mục.
 • Internal linking: Internal linking là liên kết từ các trang trong cùng một trang web.
 • External linking: External linking là liên kết từ các trang web khác đến trang web của bạn.
 • Sitemap: Sitemap là một tệp XML cung cấp cho các công cụ tìm kiếm thông tin về cấu trúc của trang web của bạn.
 • Robots.txt: Robots.txt là một tệp văn bản cho phép bạn kiểm soát cách các công cụ tìm kiếm truy cập trang web của bạn.
 • AMP: AMP là một định dạng trang web được thiết kế để tải nhanh hơn trên thiết bị di động.
 • HTTPS: HTTPS là một giao thức bảo mật giúp bảo vệ dữ liệu của người dùng khi họ truy cập trang web của bạn.

Thuật ngữ On-page SEO


On-page SEO là các kỹ thuật SEO được thực hiện trên website của bạn, nhằm giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về nội dung và cấu trúc của website của bạn. Các kỹ thuật On-page SEO thường tập trung vào các yếu tố sau:

 • Chất lượng nội dung (content quality): Nội dung chất lượng là nội dung cung cấp thông tin hữu ích, có giá trị cho người dùng, được viết một cách mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu. Nội dung chất lượng là yếu tố quan trọng nhất trong SEO, vì nó giúp các công cụ tìm kiếm hiểu nội dung của website của bạn là về gì và xếp hạng website của bạn cao hơn trên các kết quả tìm kiếm.
 • Tối ưu nội dung cho từ khóa (keyword research): Tối ưu nội dung cho từ khóa giúp các công cụ tìm kiếm hiểu nội dung của website của bạn là về gì và xếp hạng website của bạn cao hơn trên các kết quả tìm kiếm có liên quan đến từ khóa đó.
 • Cấu trúc nội dung (content structure): Cấu trúc nội dung hợp lý giúp người dùng dễ dàng theo dõi và hiểu nội dung của website của bạn.
 • Tiêu đề (title): Tiêu đề là phần văn bản xuất hiện ở đầu trang web hoặc bài viết. Tiêu đề là yếu tố quan trọng để thu hút người dùng click vào trang web hoặc bài viết của bạn.
 • Mô tả (meta description): Mô tả là phần văn bản ngắn xuất hiện bên dưới tiêu đề trong trang kết quả tìm kiếm. Mô tả giúp người dùng hiểu nội dung của bài viết và quyết định xem có click vào bài viết hay không.
 • Từ khóa trong tiêu đề và mô tả (keyword in title and meta description): Việc sử dụng từ khóa trong tiêu đề và mô tả giúp các công cụ tìm kiếm hiểu nội dung của website của bạn là về gì và xếp hạng website của bạn cao hơn trên các kết quả tìm kiếm có liên quan đến từ khóa đó.
 • Từ khóa trong nội dung (keyword in content): Việc sử dụng từ khóa trong nội dung giúp các công cụ tìm kiếm hiểu nội dung của website của bạn là về gì và xếp hạng website của bạn cao hơn trên các kết quả tìm kiếm có liên quan đến từ khóa đó. Tuy nhiên, việc lạm dụng từ khóa trong nội dung có thể khiến nội dung trở nên kém chất lượng và bị các công cụ tìm kiếm phạt.
 • Tối ưu hình ảnh (image optimization): Tối ưu hình ảnh giúp các công cụ tìm kiếm hiểu nội dung của hình ảnh và xếp hạng hình ảnh cao hơn trên các kết quả tìm kiếm.
 • Tối ưu liên kết nội bộ (internal linking): Tối ưu liên kết nội bộ giúp người dùng dễ dàng tìm thấy nội dung liên quan trên website của bạn.
 • Tối ưu tốc độ tải trang (page speed optimization): Tốc độ tải trang nhanh giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn và giúp các công cụ tìm kiếm đánh giá cao website của bạn.

Dưới đây là một số thuật ngữ On-page SEO cụ thể mà bạn cần biết:

 • Title tag: là thẻ HTML chứa tiêu đề của trang web hoặc bài viết.
 • Meta description: là thẻ HTML chứa mô tả của trang web hoặc bài viết.
 • Heading tag: là thẻ HTML chứa tiêu đề cấp độ của trang web hoặc bài viết.
 • Image alt tag: là thẻ HTML chứa mô tả của hình ảnh.
 • Internal link: là liên kết từ một trang web hoặc bài viết đến một trang web hoặc bài viết khác trên cùng một website.

Thuật ngữ Off-page SEO cụ thể mà bạn cần biết


Off-page SEO là các kỹ thuật SEO được thực hiện ngoài website của bạn, nhằm giúp các công cụ tìm kiếm đánh giá cao website của bạn và xếp hạng website của bạn cao hơn trên các kết quả tìm kiếm. Các kỹ thuật Off-page SEO thường tập trung vào các yếu tố sau:

 • Xây dựng liên kết (link building): Liên kết từ các trang web có uy tín giúp các công cụ tìm kiếm đánh giá cao website của bạn và xếp hạng website của bạn cao hơn trên các kết quả tìm kiếm.
 • Tham gia cộng đồng trực tuyến (social media): Tham gia cộng đồng trực tuyến giúp bạn xây dựng uy tín và sự hiện diện trực tuyến, từ đó giúp tăng thứ hạng website của bạn trên các kết quả tìm kiếm.
 • Tài nguyên chia sẻ (sharing): Chia sẻ nội dung của bạn trên các trang web và mạng xã hội khác giúp bạn tiếp cận nhiều đối tượng người dùng hơn, từ đó giúp tăng thứ hạng website của bạn trên các kết quả tìm kiếm.
 • Backlink: là liên kết từ một trang web khác đến trang web của bạn.
 • Dofollow link: là liên kết cho phép các công cụ tìm kiếm truyền tải sức mạnh từ trang web liên kết đến trang web nhận liên kết.
 • Nofollow link: là liên kết không cho phép các công cụ tìm kiếm truyền tải sức mạnh từ trang web liên kết đến trang web nhận liên kết.
 • Link building: là quá trình xây dựng các liên kết từ các trang web khác đến trang web của bạn.
 • Citation: là một tham chiếu đến trang web của bạn trên một trang web khác.
 • Social media: là các trang web và ứng dụng cho phép người dùng chia sẻ nội dung và tương tác với nhau.
 • Social bookmarking: là việc đánh dấu trang web hoặc bài viết trên các trang web bookmarking.
 • Guest blogging: là viết bài cho một trang web khác.
 • Press release: là một thông cáo báo chí.
 • Social media marketing: là tiếp thị trên mạng xã hội.
 • Content marketing: là tiếp thị nội dung.

Các thuật ngữ Off-page SEO thường xuyên thay đổi và cập nhật theo các thuật toán của các công cụ tìm kiếm. Do đó, bạn cần cập nhật kiến thức về các thuật ngữ SEO thường xuyên để đảm bảo chiến lược SEO của mình luôn hiệu quả.

Các thuật ngữ seo khác

 • Algorithm: là thuật toán mà các công cụ tìm kiếm sử dụng để xếp hạng các trang web trên kết quả tìm kiếm.
 • Crawling: là quá trình các công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu từ các trang web.
 • Index: là cơ sở dữ liệu của các trang web mà các công cụ tìm kiếm đã thu thập.
 • SERP: là trang kết quả tìm kiếm (Search Engine Result Page).
 • Bounce rate: là tỷ lệ người dùng truy cập vào trang web của bạn và rời đi ngay lập tức.
 • Conversion rate: là tỷ lệ người dùng thực hiện hành động mong muốn trên trang web của bạn.
 • Keyword research: là quá trình nghiên cứu và lựa chọn từ khóa phù hợp để tối ưu nội dung.
 • Keyword density: là tỷ lệ xuất hiện của từ khóa trong nội dung.
 • Keyword stuffing: là việc lạm dụng từ khóa trong nội dung.
 • Canonical URL: là URL duy nhất của một trang web hoặc bài viết.
 • Robots.txt: là một tập tin văn bản cho phép bạn chỉ định các trang web hoặc bài viết nào mà các công cụ tìm kiếm có thể truy cập.
 • Sitemap.xml: là một tập tin XML chứa danh sách tất cả các trang web và bài viết trên website của bạn.
 • Mobile-friendly: là trang web có thể truy cập được trên thiết bị di động.
 • AMP: là một công nghệ giúp trang web tải nhanh hơn trên thiết bị di động.
 • Content marketing: là một chiến lược marketing sử dụng nội dung để thu hút và giữ chân khách hàng.
 • Link building: là quá trình xây dựng các liên kết từ các trang web khác đến trang web của bạn.
 • White hat SEO: là các kỹ thuật SEO thân thiện với thuật toán của các công cụ tìm kiếm.
 • Black hat SEO: là các kỹ thuật SEO không thân thiện với thuật toán của các công cụ tìm kiếm.
 • Sandbox: là giai đoạn mà các công cụ tìm kiếm tạm thời không xếp hạng trang web mới.
 • Google Penalty: là hình phạt mà Google áp dụng đối với các trang web vi phạm các nguyên tắc của Google.
 • Schema markup: là mã HTML giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về nội dung của trang web của bạn.
 • Technical SEO: là quá trình tối ưu hóa các yếu tố kỹ thuật của trang web để giúp các công cụ tìm kiếm hiểu và xếp hạng trang web của bạn tốt hơn.
 • Local SEO: là quá trình tối ưu hóa trang web của bạn để giúp các công cụ tìm kiếm tìm thấy và xếp hạng trang web của bạn tốt hơn trong các kết quả tìm kiếm địa phương.
 • International SEO: là quá trình tối ưu hóa trang web của bạn để giúp các công cụ tìm kiếm tìm thấy và xếp hạng trang web của bạn tốt hơn trong các kết quả tìm kiếm quốc tế.
 • SEO for video: là quá trình tối ưu hóa video của bạn để giúp các công cụ tìm kiếm tìm thấy và xếp hạng video của bạn tốt hơn trong các kết quả tìm kiếm.
 • SEO for social media: là quá trình tối ưu hóa nội dung trên mạng xã hội của bạn để giúp các công cụ tìm kiếm tìm thấy và xếp hạng nội dung của bạn tốt hơn
Đánh giá bài viết
[Số Đánh Giá: 0 Đánh Giá: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *