User Journey vs User Flows là gì ?

User-journey-la-gi

Trong thế giới thiết kế trải nghiệm người dùng (UX), “user journey” và “user flows” là hai thuật ngữ quan trọng giúp định hình cách người dùng tương tác và trải nghiệm sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Mặc dù cả hai đều tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm người dùng, chúng đề cập đến hai khía cạnh khác nhau và đóng vai trò riêng biệt trong quá trình thiết kế. Bằng cách phân tích và hiểu rõ sự khác biệt giữa chúng, các nhà thiết kế có thể tạo ra sản phẩm dễ sử dụng, hấp dẫn hơn.

User Journey và User Flows là gì ?

“User journey” là khái niệm mô tả toàn bộ quá trình trải nghiệm của người dùng với một sản phẩm hoặc dịch vụ, từ khi họ bắt đầu quan tâm đến khi đạt được mục tiêu cuối cùng. Nó bao gồm mọi tương tác và điểm tiếp xúc giữa người dùng và sản phẩm, dựa trên một quãng thời gian và qua nhiều kênh khác nhau. Mục đích của user journey là để hiểu và cải thiện trải nghiệm tổng thể của người dùng.

“User flow” là một thuật ngữ cụ thể hơn, miêu tả chuỗi các bước hoặc hành động mà người dùng thực hiện để hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể trên sản phẩm hoặc dịch vụ. User flow tập trung vào việc tối ưu hóa quy trình và giảm thiểu trở ngại, giúp người dùng dễ dàng đạt được mục tiêu của họ.

Sự Khác Biệt Chính

Phạm Vi

  • User Journey: Rộng, bao trùm toàn bộ quá trình trải nghiệm.
  • User Flow: Hẹp, tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể.

Tập Trung

  • User Journey: Trải nghiệm tổng thể của người dùng.
  • User Flow: Quá trình hoàn thành nhiệm vụ cụ thể.

Mức Độ Chi Tiết

  • User Journey: Cấp độ cao, bao quát.
  • User Flow: Cấp độ thấp, chi tiết.

Khung Thời Gian

  • User Journey: Diễn ra qua nhiều kênh và theo thời gian.
  • User Flow: Tập trung vào nhiệm vụ đơn lẻ, có thể diễn ra trong một phiên.

Ứng Dụng Thực Tế và Lợi Ích

Việc áp dụng cả hai khái niệm trong quá trình thiết kế sản phẩm và dịch vụ không chỉ giúp nhà thiết kế hiểu được trải nghiệm tổng thể và cụ thể của người dùng mà còn góp phần vào việc xác định và giải quyết các điểm đau, cải thiện chất lượng trải nghiệm người dùng. Sự kết hợp của user journeys và user flows cho phép các tổ chức tối ưu hóa sản phẩm của họ từ góc nhìn macro đến micro, đảm bảo rằng mọi tương tác đều được thiết kế để phục vụ mục tiêu cuối cùng của người dùng.

Trong bối cảnh ngày càng cạnh tranh, việc hiểu và áp dụng hiệu quả user journey và user flows trở thành yếu tố then chốt giúp các sản phẩm và dịch vụ nổi bật, mang lại giá trị thực sự cho người dùng. Qua đó, không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn góp phần vào sự thành công và phát triển lâu dài của thương hiệu.

Đánh giá bài viết
[Số Đánh Giá: 0 Đánh Giá: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *